תהליך המשכנתא

איך זה עובד? תהליך פשוט ומקצועי

פגישה לבירור צרכים

שליחת מסמכים רלוונטים

ביצוע סימולציות לרמת סיכון

נגבש תיק מסודר
ונשלח אותו לבנק

נקבל אישור עקרוני למשכנתא

מגיעים לחתימות בבנק למשכנתאות

ביצוע וקבלת משכנתא!